ข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน Lumix G100

ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้งานกล้องพานาโซนิค Lumix G100 เพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันตราย หรือเหตุอันก่อให้เกิดความเสียหายกับกล้องและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

 • ห้ามใช้สายเชื่อมต่อ USB อื่นๆ ยกเว้นายที่จัดมาให้พร้อมกล้อง
 • ห้ามใช้ Tripod grip (ไม้ถือกล้องและขาตั้งกล้องในตัว) อื่นๆ ยกเว้นอันที่จัดมาให้พร้อมกล้อง หรือ Tripod grip ของแท้จากพานโซนิค
 • ใช้ “สาย High Speed HDMI micro” ที่มีโลโก้ HDMI
  สายที่ไม่ได้มาตรฐานสอดคล้องมาตรฐานของ HDMI จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้
  “สาย High Speed HDMI micro” (ปลั๊ก Type D-Type A, ความยาวไม่เกิน 2 ม.(6.6 ฟุต)
 • ห้ามใช้สายไมโครโดนสเตอริโอที่มีความยาวมากกว่า 3 ม. (9.8 ฟุต)

เก็บรักษากล้องให้ห่างจากอุปกรณ์ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (เช่น เตาไมโครเวฟ โทรทัศน์ วิดีโอเกม หรืออื่นๆ)

 • หากใช้กล้องโดยวางไว้ทางด้านบนหรือใกล้กับโทรทัศน์ ภาพและเสียงที่กล้องบันทึกได้อาจถูกรบกวนจากากรแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรทัศน์
 • ห้ามใช้กล้องใกล้กับโทรศัพท์มือถือ เพราะอาจทำให้ภาพและเสียงที่ถ่ายออกมาไม่ได้คุณภาพ
 • ข้อมูลที่บันทึกได้อาจเสียหาย หรือภาพไม่ชัดเจน เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงจากลำโพง หรือจากมอเตอร์ขนาดใหญ่
 • การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากไมโครโปรเซสเซอร์อาจส่งผลต่อกล้อง และทำให้ภาพและเสียงเพี้ยนไป
 • หากกล้องได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าและหยุดทำงาน ให้ปิดกล้อง และถอดแบตตเตอรี่ หรือถอดอะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC จากนั้นใส่แบตเตอรี่ หรือเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC แล้วเปิดกล้องอีกครั้ง

ห้ามใช้กล้องใกล้กับอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุหรือสายไฟฟ้าแรงดันสูง

 • หากท่านบันทึกภาพใกล้กับอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุหรือสายไฟฟ้าแรงดันสูง อาจทำให้ภาพและเสียงที่บันทึกไม่ได้คุณภาพ
 • ก่อนทำความสะอาดกล้อง ให้ถอดแบตเตอรี่ DC coupler หรือการ์ด หรือถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ และเช็ดด้วยผ้าแห้งที่มีความนุ่ม
 • ห้ามใช้แรงกดบนหน้าจอมากเกินไป
 • ห้ามใช้แรงกดบนเลนส์มากเกินไป
 • ห้ามให้กล้องสัมผัสกับยาฆ่าแมลง หรือ สารระเหย (อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิว หรือสารเคลือบผิวกล้องภายนอกหลุดออกได้)
 • ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติดสัมผัสกับกล้องเป็นเวลานาน
 • ห้ามใช้สารละละาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาทำความสะอาดครัวในการทำความสะอาดกล้อง เนื่องจากสารดังกล่าวอาจทำให้ตัวกล้องเสื่อมคุณภาพและทำให้สารเคลือบปิดกล้องภายนอกหลุกออกได้
 • ห้ามวางกล้องที่ติดตั้งเลนส์ไว้หันเข้าหาแสงแดดโดยตรง เพราะรังสีจากดวงอาทิตย์อาจเป็นสาเหตุให้กล้องทำงานผิดปกติได้
 • ใช้สายไฟและสายเชื่อมต่อที่จัดให้เสมอ
 • ห้ามต่อความยาวของสายๆฟหรือสายเชื่อมต่อ
 • ระว่างกาาเข้าถึงข้อมูลในการ์ด ห้ามปิดกล้อง ถอดแบตตเตอรี่ การ์ด หรืออะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC หรือ DC coupler
  นอกจากนี้ ห้ามเขย่ากล้อง กระแทก หรือทำให้มีไฟฟ้าสถิต
 • ข้อมูลในการ์ดอาจเสียหายหรือสูญหาย เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิตหรือกล้องหรือการ์ดอาจได้รับความเสียหายได้ ขอแนะนำให้เก็บข้อมูลสำคัญไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรืออื่นๆ
 • ห้ามล้างข้อมูลการ์ดโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้ล้างข้อมูลดว้ยกล้องเท่านั้น เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • แบตเตอรี่จะยังไม่ถูกชาร์จพลังงานเมื่อกล้องถูกซื้อมา ให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน
 • แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นชนิดลิเธี่ยม-ไออนที่สามารถชาร์จไฟได้ หากทีอุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไป ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้จะสั้นลง
 • แบตเตอรี่จะอุ่นขึ้นหลังจากการใช้งาน ระหว่างใช้งาน และหลังจากากรชาร์จ ไฟกล้งอจะอุ่นขึ้นขณะใช้งานได้อีกด้วย ซึ่งไม่ถือเป็นการทำงานที่ผิดปกติแต่อย่างใด
 • ห้ามให้วัตถุโละ (อย่างเช่น คลิปหนีบกระดาษ) มาใกล้กับบริเวณปลั๊กไฟหรือใกล้กับแบตเตอรี่
 • เก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้งและเย็น ซึ่งมีอุณหภูมิค่อนข้างคงที่
 • ห้ามจัดเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลานานทั้งที่แบตเตอรี่ถูกชาร์จจนเต็ม เมื่อเก็บไว้นานขอแนะนำให้นำมาชาร์จอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วใช้พลังงานแบตเตอรี่จนหมด จากนั้นค่อยถอดออกจากกล้องก่อนนำไปเก็บตามเดิม