ข้อควรระวัง ชุดแบตเตอรี่ กล้องพานาโซนิค G100

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้ การระเบิด หรือความเสียหาย ห้ามถอดชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ปล่อยให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส หรือเผาแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง

  • อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดหากใส่แบตเตอรี่ผิดวิธี โปรดใส่แบตเตอรี่ชนิดเดียวกันตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • หากต้องการทิ้งแบตเตอรี่ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในท้องถิ่น หรือตัวแทนจำหน่ายและปรึกษาถึงขั้นตอนการทำลายที่ถูกต้อง
  • ห้ามให้แบตเตอรี่ได้รับความร้อนหรืออยู่ใกล้เปลวไฟ
  • อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ในรถ โดยที่แบตเตอรี่ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน ในขณะที่รถยนต์ปิดประตูและหน้าต่างอยู่
  • อย่างให้แบตเตอรี่สัมผัสกับแรงดันอากาศต่ำในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากๆ
  • อย่าให้สัมผัสกับแรงดันอากาศที่ต่ำมาก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วของของเหลวและก๊าซไวไฟได้

อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC (ที่จัดมาให้พร้อมกล้อง)

ข้อควรระวัง!

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

  • ห้ามติดตั้งหรือวางไว้ในชั้นวางหนังสือ ตู้ที่ติดตั้งแบบ Built-in หรือพื้นที่ขนาดจำกัดอื่นๆ และต้องแน่ใจว่าเครื่องอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
  • อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC จะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานเมื่อเชื่อมต่อปลั๊กไฟหลัก วงจรปฐมภูมิจะอยู่ที่ “พร้อมใช้งาน” เมื่อได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียปลั๊กไฟ