7 ไอเดียสร้างรายได้ดีเว่อร์! แนวคิดแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

การใช้แนวคิดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นทรัพยากรมหาศาลในการสร้างรายได้ และมันช่วยส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและการรักษาสืบทอดของวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชนของคุณอีกด้วย หากคุณมีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น เช่น การผลิตสินค้าทางการเกษตรหรือการสร้างสินค้าที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาชาวบ้าน คุณสามารถเริ่มต้นโดยการสร้างเว็บไซต์หรือการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างยอดขาย

Related videos