7 การเลี่ยงเนื้อหาเพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการสร้างรายได้บน Youtube

การสร้างรายได้บน YouTube เกิดจากการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและไม่ละเมิดนโยบายของ YouTube นี่คือ 7 วิธีที่คุณสามารถเลี่ยงเนื้อหาเพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มนี้ จะต้องไม่สร้างเนื้อหาที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือละเมิดนโยบายความเหมาะสมของ YouTube

Related videos