ขายในสิ่งที่ “ลูกค้าต้องการ” 3 วิธีทำให้ลูกค้าอยากซื้อเองโดยไม่ต้องขาย

การขายในสิ่งที่ “ลูกค้าต้องการ” เป็นหลักการที่สำคัญในการธุรกิจที่เป็นเสมือนการตอบสนองความต้องการและความสนใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนี้คือเคล็ดลับในการขาย

Related videos