200เมนูสร้างอาชีพ แค่มารับไปขาย 8เดือน ออเดอร์ครั้งละ 1,000 ถุง

สร้างอาชีพที่หาเงินได้จำนวนมากแค่ 200 เมนูที่มารับไปขายใช้เวลาเพียง 8 เดือนเงินเข้าไม่หยุดไม่หย่อน การสร้างอาชีพเป็นกระบวนการที่ผู้บริโภคหรือบุคคลทั่วไปสร้างตัวเองเป็นผู้ประกอบอาชีพหรือกิจการที่เป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และความเป็นอิสระทางการเงิน streetfood #น้ำพริก #สร้างอาชีพ ร้านพี่ญาคนรุม พิกัดหมู่บ้านฉัตรหลวง ต.คลอง3 อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Related videos