15 อาชีพเสริม 2024 ที่สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือน สามารถนำมาประกอบอาชีพได้

15 อาชีพเสริมรายได้ดีในปี 2024 ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากขึ้น นักพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีโอกาสสร้างรายได้สูง เนื่องจากมีความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง การทำงานในด้านการตลาดออนไลน์ เช่น การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ การจัดการโซเชียลมีเดีย หรือการจัดการการโฆษณาออนไลน์ สามารถทำเป็นอาชีพเสริมที่มีโอกาสสร้างรายได้ได้ดี

Related videos