ไร่นาสวนผสมแบบง่าย เกษตรอินทรีย์ มีกินตลอดทั้งปี

ไร่นาสวนผสมแบบง่ายนี้มีลักษณะการจัดสร้างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หากจะเริ่มต้นการทำไร่นาสวนผสม สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือพื้นที่เพียงพอ โดยสามารถใช้ที่ดินของบ้าน หรือพื้นที่ว่างๆ ในสวนหรือที่นาของเราได้ นอกจากนี้ การเตรียมดินก่อนปลูกก็เป็นขั้นตอนสำคัญอีกหนึ่งขั้นตอน โดยการใส่ปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติ เช่น เศษใบไม้ มูลสัตว์ หรือปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่มีอยู่ในบ้าน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน

Related videos