ขายไข่ตั๊กแตน กิโลละ 10,000 สร้างรายได้สูงสุด เดือนหกหลัก

การเริ่มต้นธุรกิจขายไข่ตั๊กแตน 10,000 บาทต้องเริ่มจากการเตรียมพื้นที่ให้พร้อม ต้องมีคอกหรือบ่อน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงไก่ตั๊กแตน ควรเลือกไก่ตั๊กแตนที่มีคุณภาพและสามารถผลิตไข่ได้ดี ต้องใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพและอาหารของไก่ ควรให้อาหารที่มีคุณภาพและเหมาะสม เพื่อให้ไก่ตั๊กแตนเติบโตแข็งแรงและผลิตไข่ได้มาก

Related videos