เกษตรอารมณ์ดีใช้พื้นที่ 1 ไร่ สร้างรายได้ 2 แสน ต่อปี

การใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรมีหลายวิธีการและแนวทางที่คุณสามารถนำมาใช้ได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณมี และประเภทของการเกษตรที่คุณสนใจ winai.traimad #อาชีพพารวย นายสุชล ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ 1 ไร่ 2 แสนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง …

Related videos