สร้างรายได้โดยใช้พื้นที่ข้างบ้านปลูกกระบองเพชรกินได้ สร้างรายได้ไม่สิ้นสุด

ไปดูสวนกระบอกเพชรแต่ว่ากระบองเพชรธรรมดากับกระบอกเพชรที่กินได้ใบและผลที่จ.นครปฐม กระบองเพชรเป็นพืชในพื้นที่ขนาดเล็กและเป็นที่ในการปลูกพืชเพราะว่าทำเช่นนั้นได้ ที่เห็นและไม่จำเป็นต้องดูแลเพิ่มเติมโดยคำนึงถึงกระบองเพชรยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพสูง โดยสามารถขายในตลาดสดหรือให้กับญาติและเพื่อนในชุมชนได้ในส่วนของความสามารถในการสร้างรายได้พิเศษ เมื่อกระบองเพชรเริ่มให้ผลผลิตแล้ว เราสามารถเก็บเกี่ยวและจัดจำหน่ายในตลาดสดหรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยการนำเสนอในรูปแบบที่สวยงามและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อีกด้วย

Related videos