เกษตรกรไทยสร้างอาชีพเลี้ยงแพะ สร้างรายได้ 10,000 บาท/เดือน

เลี้ยงแพะ สร้างรายได้ 10000 บาท/เดือน l เกษตรกรไทย การเลี้ยงแพะเป็นหนึ่งในอาชีพทางการเกษตรที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของเกษตรกรไทย การเลี้ยงแพะไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงและมีโอกาสสูงในการตลาด แต่ยังเป็นการทำเลี้ยงที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างมาก เนื่องจากทั้งเนื้อ นม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของแพะมีราคาที่สูงและมีตลาดที่ค่อนข้างแน่นอนในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เกษตรกรสามารถได้รับรายได้ที่มั่นคงและเป็นที่ต้องการในการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน

Related videos