ทำบ่อเลี้ยงกุ้งฝอย เอาน้ำประปาเลี้ยง สร้างรายได้70,000 บาท

การเลี้ยงกุ้งฝอย ถือได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่เลี้ยงเป็นอย่างมาก อีกทั้งการเลี้ยงกุ้งฝอยไม่ได้ใช้ต้นทุนที่สูงเกินตัวหรือเลี้ยงยากจนเกินไป ดังนั้นการเลี้ยงกุ้งฝอยขายเป็นอีกหนึ่งการสร้างรายได้ที่น่าสนใจแก่ผู้ที่กำลังอยากลงทุน กุ้งฝอย #เลี้ยงกุ้งฝอย #ฟาร์มกุ้งฝอย #ทุ่งกุลา #ต้นทุ่งกุลา #ทุ่งกุลาchannel

Related videos