เพาะต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่ง เกษตรสัญจร สร้างรายได้แม้ใช้พื้นที่น้อย

การเพาะต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งเป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากหน่อไม้ฝรั่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและโภชนาการสูง และสามารถนำมาใช้ทำอาหารหลากหลายชนิดได้ เช่น หน่อไม้ผัดน้ำมันหอย หน่อไม้ต้มน้ำปลา หรือหน่อไม้ทอดกรอบ นอกจากนี้ การเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่งยังช่วยให้เกิดรายได้เสริมให้กับเกษตรกร

Related videos