ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดอี้เหลียง พันธุ์ไข่ เลี้ยงง่าย โตไว สร้างรายได้อยู่กับบ้าน

เรื่องราวของคุณป้าสาลี ชับขุนทด เกษตรกรเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงพันธุ์ไข่ โดยจุดเริ่มต้นมาจากลูกสาวนำมาให้เลี้ยง เพื่อจะนำไข่ที่ฟักไปขาย คุณสามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงพันธุ์ไข่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในระยะยาว โดยเริ่มต้นทำในพื้นที่ของบ้านก็เป็นไปได้ อย่ารอช้า ลุยเลยเพื่อสร้างรายได้จากการเลี้ยงเป็ดอี้เหลียง เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเป็ดอี้เหลียง โดยมีบ่อน้ำให้เป็นระบบอาหารและน้ำดื่ม เตรียมคอกหรือเล้าที่มีที่พักอาศัยและความปลอดภัย

Related videos