เกษตรกรไทย เปลี่ยนจากไร่อ้อย มาปลูกไผ่บงหวาน สร้างรายได้ 1,700บาท/วัน

เปลี่ยนจากไร่อ้อย มาปลูกไผ่บงหวาน สร้างรายได้ 1700บาท/วัน ในยุคที่การเกษตรแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านราคา ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรไทยหลายคนได้มองหาทางเลือกใหม่ในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน หนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันคือการปลูกไผ่บงหวาน ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่ยังสามารถสร้างรายได้ที่น่าพึงพอใจได้อีกด้วย

Related videos