อาชีพเกษตรกร สร้างรายได้ปีละ 2 แสน แบบผสมผสานสร้างเงินได้แน่นอน

ทำเกษตรผสมผสาน 1 ไร่ ได้ 200000 ทำยังไง? การปลูกพืชผักและผลไม้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สำหรับการทำนา สามารถเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากการขึ้นทะเบียนเพียงกิจการเดียว การให้ความสำคัญกับการตลาดและการติดต่อกับลูกค้าก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างรายได้แน่นอน

Related videos