ไก่ซิลกี้มีขนฟู่ จะจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทางเกษตรกรสามารถสร้างรายได้

ในกรณีที่ไก่ที่จะไปพาเนี่ยไม่ใช่ไก่ธรรมดาๆ น่ารักเกินปุยมุ้ยด้วยซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เชื่อว่าสัตว์เศรษฐกิจ การพัฒนานวัตกรรมที่จำเป็นการเกษตรก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้รูปแบบต่างๆ การผลิตและอาหารสำหรับเด็กผู้ชายซิลกี้เป็นสิ่งที่เรียกร้องความต้องการ

Related videos