ตกใจ! นี่คืออาชีพอะไร สร้างรายได้กิโลกรัมละ 400-500 บาท

เมื่อพูดถึงอาชีพที่สร้างรายได้สูง หลายคนอาจนึกถึงธุรกิจขนาดใหญ่หรืออาชีพที่ต้องใช้ทักษะพิเศษ แต่คุณจะรู้สึกตกใจเมื่อรู้ว่า มีอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้สูงถึงกิโลกรัมละ 400-500 บาท อาชีพนี้คือการเลี้ยง “แมงป่อง” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความต้องการสูงในตลาด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยาและอาหาร แมงป่องเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความแข็งแรงและทนทาน มีพิษที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ เช่น การสกัดพิษแมงป่องเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในยารักษาโรคบางชนิด และในบางวัฒนธรรม แมงป่องยังถูกนำมาใช้เป็นอาหารที่ถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง

Related videos