อดีตสาวโรงงาน ลาออกมาทำอาชีพเลี้ยงปลาซิวอ่าวข้างบ้าน สร้างรายได้ 40,000 บาท/เดือน

อดีตสาวโรงงาน เลี้ยงปลาซิวอ้าวบนพื้นที่ข้างบ้าน สร้างรายได้ 40000 บาท/เดือน การเริ่มต้นธุรกิจเลี้ยงปลาซิวอ่าวค่อนข้างเรียบง่าย คุณสามารถใช้พื้นที่ในบริเวณอ่าวหรือบ่อส่วนตัวในบ้านเพื่อเลี้ยงปลาซิว และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเลี้ยงอย่างเหมาะสม

Related videos