สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้…ถ้าอยากอยู่รอด!! ทดสอบและปรับแผนการขาย

มีโอกาสได้ไปบรรยายหัวข้อเทคนิควิธีคิดต่างๆ ที่จะทำให้ธุรกิจเราอยู่รอดได้ในสถานะการณ์ทุกวันนี้ ตลาดและความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถทดสอบและปรับแผนการขายของคุณให้เหมาะสมกับสภาวะการตลาดเปลี่ยนไป

Related videos