สาว ป.โท ไอเดียเก๋ ลงทุนน้อยกำไรสูง ปลูกผักในกะละมัง

การปลูกพืชผักสวนครัวยังมีประโยชน์ทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การบริโภคผักที่ปลูกเองทำให้ได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์และปลอดภัย นอกจากนี้ การลดการนำเข้าผักจากต่างประเทศยังช่วยลดการผลิตของอุตสาหกรรมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดผลกระทบที่น้อยลงต่อสิ่งแวดล้อม

Related videos