สาวเกษตร วัย19 รายได้เดือนละแสน ขายออนไลน์สร้างชีวิตได้

นางสาวสุดา 19 ปี นี้ไม่เพียงแค่เกษตรกรที่ทำนาและเลี้ยงสัตว์ในสวนครอบครัว แต่เธอยังเป็นผู้ประกอบการที่เก่งกล้าในโลกออนไลน์ ทำให้รายได้ของเธอปรากฏว่าเป็นเลขที่น่าทึ่งถึงล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่นำเสนอต้นไม้และพืชต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

Related videos