สร้างอาชีพจากท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าให้กับคนในชุมชน

ารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบทำให้เราสามารถให้ผลผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีในการเกษตรทำให้เราสามารถติดตามและจัดการสวนได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นระบบการชั่งน้ำ ระบบการให้น้ำอัตโนมัติ หรือการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

Related videos