ปลูกแตงกวา สร้างรายได้เป็นแสนบาทต่อเดือน

ปราสาท “แตงกวา” เสริมตามช่องว่างสวนปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้ขาย งามเดือนละเป็นแสนบาท เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ในยุคที่การเกษตรต้องการความยั่งยืนและผลตอบแทนที่คุ้มค่า การปลูกแตงกวาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร เนื่องจากแตงกวาเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง และมีความต้องการในตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การปลูกแตงกวายังสามารถสร้างรายได้สูงถึงหลักแสนบาทต่อเดือนหากมีการจัดการที่ดีและมีการตลาดที่เหมาะสม

Related videos