สร้างอาชีพในงานที่ตัวเองถนัด วิธีค้นหาตัวเองว่า “เก่งอะไร”

การสร้างอาชีพในงานที่ตัวเองถนัดเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน และความมุ่งมั่น เพื่อทำให้สามารถพัฒนาความสามารถที่มีเป็นเรื่องหลักในการทำงาน ทำความเข้าใจในทักษะและความถนัดที่คุณมี ค้นหาความชอบและความสามารถที่ตัวคุณเป็นเจ้าของ ซึ่งอาจเป็นทักษะทางศิลปะ, เทคโนโลยี, การเขียน, การควบคุมผู้คน หรืออื่นๆ

Related videos