รายได้เสริมทำเงินมากกว่างานประจำ สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส

ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้หลายคนมีรายได้มากกว่าทางเดียว บางคนมีมากกว่า 2 แหล่งพร้อมทำงานประจำเป็นหลักควบคู่ไปด้วย การวางแผนการเงินเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยคุณทำความเข้าใจถึงรายรับและรายจ่ายของคุณ เริ่มต้นด้วยการทำบัญชีเงินรายรับและรายจ่ายเพื่อทราบว่าคุณมีเงินเหลือหลังจากจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วกี่จำนวน เมื่อคุณทราบถึงตัวเลขนี้ เราจะสามารถวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

Related videos