สร้างรายได้ เดือนละ 1,000,000 ยิงแอด tiktok ไปเลย

แพลตฟอร์มการยิงแอดมักจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาที่สามารถแสดงโฆษณาได้ คุณควรตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวหรือไม่ พื่อหลีกเลี่ยงการระงับบัญชีหรือการละเลยรายได้ แพลตฟอร์มการยิงแอดมักจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณาของคุณ

Related videos