มะยมแดงหรือเชอรี่สเปน สรรพคุณทางยาและยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

มะยมแดง ต้นไม้หายาก สรรพคุณทางยา เยอะมาก เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการปลูกต้นเชอรี่สเปนในพื้นที่ที่เหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาต้นทุนการผลิตและคุณภาพของผลผลิตเพื่อให้ได้ผลไม้ที่มีคุณภาพและสามารถขายได้ดีในตลาด

Related videos