มะขามเทศเพชรโนนไทย ผลไม้ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้สบายมาก

“พี่นก” สาวพะเยาที่ออกเดินทางจากบ้านเกิดมาเป็นสาวโรงงานในเมือง จนได้มาใช้ชีวิตสร้างครอบครัวที่อำเภอโนนไทย โดยมีพื้นที่ในการทำเกษตร มะขามเทศเพชรโนนไทยเป็นผลไม้ที่มีความนิยมและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างสบายมาก มะขามเทศเป็นไม้ผลที่สามารถปลูกได้ง่าย ๆ ในพื้นที่ที่มีดินร่วนหรือดินเหนียวที่มีความชื้นพอเหมาะ และไม่ต้องการการดูแลเพิ่มเติมมากนัก ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกเป็นอาชีพเสริมหรือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

Related videos