บัวแดง ขายผัก พื้นที่แค่นี้ ก็สร้างอาชีพได้ด้วยการทำแบบนี้

มีพื้นที่เล็กๆก็สร้างอาชีพมีรายได้ด้วยการปลูกบัวแดง เพาะบัวแดง เหง้าบัวแดง ขอขอบคุณน้าสมบัติสำหรับการให้ข้อมูลให้ครั้งนี้

Related videos