เอาพืชน้ำมาทำเงินไม่กลัวแล้งพื้นที่ 1 ไร่ รายได้สามหมื่นต่อเดือน

winai.traimad #อาชีพพารวย #พืชน้ำทำเงิน ปลูกพืชน้ำแก้งปัญหาภัยแล้งให้สามารถสร้างรายได้จากการทำเกษตรได้ตลอดทั้งปี การเกษตรอาจมีความเสี่ยงจากสภาพอากาศ โรคพืช หรือปัญหาอื่น ๆ การใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่ดีเพื่อควบคุมความเสี่ยงนี้เป็นสิ่งสำคัญ

Related videos