นักบิดลูกโป่งและมายากล เหมือนไร้สาระแต่สร้างอาชีพได้

จากชีวิตเด็กบ้านมีฐานะที่ไม่เคยคิดว่า หัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อจะจากไปเร็ว ทำให้พี่เจมส์ไม่ตั้งใจเรียนและไม่คิดจะทำงาน ซึ่งการจะเป็นนักบิดลูกโป่งจะต้องมีความชำนาญในการบิดลูกโป่งเพื่อสร้างรูปร่างและโครงสร้างตามแบบที่ต้องการ ส่วนนักมายากลเป็นผู้ที่ควบคุมและใช้เครื่องมือมายากลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหวหรือกระบวนการในวัตถุ อาชีพนี้อาจมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น 

Related videos