เส้นทางเศรษฐี ผักกะละมัง มีพื้นที่น้อยก็ปลูกได้ สร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000

Wakeupvegetables #ปลูกผักในกะละมัง #เกษตรกร #เส้นทางเศรษฐี . แม้จะมีอาชีพหลักเป็นผู้จัดการบริษัท แต่ คุณออ-อรทัย ยางไธสง … การปลูกผักแน่นอนว่าส่วนมากก็๖้องปลูกบนดิน แต่ถ้าหากพื้นที่ใช้สอยมีอย่างประหยัดก็คงจะต้องปลูกให้สมดุลกับพื้นที่ใช้สอยและสามารถนำเอาไปขายตามตลาดได้นั่นเอง

Related videos