ปลูกโกโก้แซมสวนทุเรียน สร้างรายได้เพิ่มจากพื้นที่ว่างให้เป็นเงินจากเดิมหลายเท่าตัว

ชาวสวนหลายคนในจ.สุราษฎร์ธานีหันมาปลูกโกโก้แซมสวนทุเรียน สร้างรายได้เพิ่มจากพืชหลัก และต่อยอดพื้นที่ว่างให้กลายเป็นเงิน การใช้พื้นที่ว่างในสวนทุเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มเติม การปลูกโกโก้แซมในสวนทุเรียนเป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรได้ เนื่องจากโกโก้และทุเรียนสามารถเติบโตและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน

Related videos