ปลูกอ้อยขายน้ำสร้างรายได้ฤดูร้อน ขายดี พลิกจากไร่มันเปิดฟาร์มเกษตรอินทรีย์

อ้อยเป็นพืชที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและน้ำเชื่อมในประเทศไทย โดยการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและพิเศษจะส่งผลถึงคุณค่าให้กับเมล็ดอ้อยและส่งเสริมการขายน้ำสดสู่ตลาดในอ้อย และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้การสร้างรายได้ในฤดูร้อนผ่านการปลูกพืชสามารถขายน้ำได้และมีการเจริญเติบโตในการเจริญเติบโตของเกษตรกรของไทยในปัจจุบันได้

Related videos