ปลูกมันหวานญี่ปุ่น สร้างรายได้แบบฮือฮา

มีพืชทำเงินในสถานที่ต่างๆไว้ปลูกเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ โดยเกษตรกร อ.เมืองสงขลา ในยุคที่การเกษตรยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญ การปลูกมันหวานญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจและกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่ยังสามารถสร้างรายได้ที่น่าประทับใจให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย

Related videos