ปลูกผักสวนครัว สร้างเงินให้เจ้าของ 100,000 บาท/เดือน

ในการเริ่มต้นปลูกพืชผักสวนครัวสร้างรายได้ สำคัญที่สุดคือการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสวน การเลือกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพอากาศในพื้นที่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีความต้องการในตลาด นอกจากนี้การทำสวนควรมีการวางแผนการจัดการที่ดีเพื่อป้องกันโรคและแมลง และให้ความสำคัญกับการให้น้ำและปุ๋ยอย่างเหมาะสม

Related videos