ปลูกทุเรียนนำมาแปรรูป สร้างรายได้สูงสูด 200,000 บาท/รอบ เริ่มจากต้นทุนน้อย ๆ

ส่วนทุเรียนและนำมาแปรรูปขาย สร้างรายได้สูงสูด 200000 บาท/รอบ l เกษตรกรไทย การปลูกทุเรียนเริ่มต้นจากการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและดินในพื้นที่ที่เราจะปลูก ทุเรียนที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์ เช่น หมอนทอง ชะนี และก้านยาว ควรเลือกต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้

Related videos