อึ้ง เพิ่งรู้ว่าผักตบชวาส่งออกญี่ปุ่นได้ สร้างรายได้หลักแสน

การปลูกผักตบชวา (Microgreens) สามารถเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการรับราคาสูง โดยผักตบชวาเป็นผักเล็ก ๆ ที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาสั้น ๆ ระหว่าง 7-21 วันหลังจากการปลูก และมีรสชาติและสีสันที่น่าสนใจ

Related videos