3อย่าง..แต่สร้างรายได้ทั้งปี ด้วยวิธีบ้านๆ รายวัน รายเดือน รายปี…

การพัฒนาสายพันธุ์พืชหรือการเลือกประมงที่มีผลผลิตสูง และมีความทนทานต่อสภาพอากาศหรือโรคสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต ทำเกษตรแค่ 3อย่าง..แต่สร้างรายได้ทั้งปี ด้วยวิธีบ้านๆ รายวัน รายเดือน รายปี การเกษตรมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่ระบบเศรษฐกิจโตและเชื่อมโยงกับตลาดได้

Related videos