จังหวัดยโสธร ชุมชนจักสานกระติ๊บข้าวเหนียว สร้างรายได้บานตะไท

ชุมชนจักสานกระติ๊บข้าวเหนียว การผลิตข้าวเหนียวในชุมชนจักสานกระติ๊บข้าวเหนียวไม่เพียงแค่เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของพื้นที่นี้ เเต่ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้และชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนด้วย เนื่องจากข้าวเหนียวจากจังหวัดยโสธรมีความพิเศษและเป็นที่ต้องการของคนในท้องถิ่นและต่างจังหวัดอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการตลาดในลักษณะของสินค้าทางการเกษตรในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

Related videos