จากผักบุ้งกำละ 30 สู่การปลูกผักบุ้งแก้ว เกษตรกรที่สร้างรายได้มากกว่า3หมื่นบาทต่อเดือน

ในช่วงเวลาที่ผักบุ้งกำลังกลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตำบลหลวงประจำปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรที่รับมือกับโอกาสนี้อย่างคาดหวัง โดยการเปลี่ยนจากการปลูกผักบุ้งกำลัง 30 สู่การปลูกผักบุ้งแก้ว ซึ่งเป็นชนิดของผักที่มีตลาดตลอดทั้งปี และสามารถสร้างรายได้ที่มีมูลค่ามากมายในแต่ละเดือนได้ถึง 3 หมื่นบาทต่อเดือน

Related videos