ค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพใน 15 นาที 100 Jobs exercise!!

อยากเข้าใจตัวเอง อยากค้นหาตัวเอง อยากรู้ว่าตัวเองอยากทำอาชีพอะไร? มาทำ Self-Reflection ง่ายๆด้วย 100 Jobs Exercise ใครที่กำลังหมดกำลังใจ ต้องเข้ามาดูการสร้างอาชีพกับเราที่สามารถทำได้ด้วยมือของท่านเองแบบง่ายมาก ๆ

Related videos