ทำงานจัดเต็ม คำถามที่คุณต้องตอบให้ได้!! ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ

เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ นี่คือคอนเซปต์รายการของ SME มืออาชีพ EPแรก เรามาดูคำถามที่ต้องตอบให้ได้ ก่อนเริ่มต้นลงมือทำธุรกิจส่วนตัว เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน มันจะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้คุณทำงานอย่างเต็มที่และมีพลังในการพัฒนาธุรกิจของคุณ

Related videos