การสร้างรายได้ กินอาหาร ลงโซเชียล อีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้

การสร้างรายได้จากกิจกรรมทางโซเชียลมีความสำคัญมากในสมัยปัจจุบัน เป็นหนึ่งในช่องทางที่นิยมและมีศักยภาพในการสร้างรายได้ทั้งในรูปแบบของอาหารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับชุมชนและสังคมในขณะเดียวกัน การสร้างรายได้ทางโซเชียลช่วยสร้างความสัมพันธ์และชุมชนที่แข็งแรง

Related videos