เลี้ยงปลาขายขึ้นทีละครึ่งล้าน สอนแบบละเอียด เอิร์ธสดชื่น สร้างอาชีพ

การขายปลาเป็นวิธีที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ แต่การประกอบการขายปลาต้องการการวางแผนและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนี้ ควรศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับปลา รู้จักชนิดของปลาที่คุณต้องการขาย รู้เรื่องการเลี้ยงปลา การดูแลรักษาสุขภาพของปลา และเทคนิคในการเลือกและบรรจุปลา

Related videos